SPECIAL DAYS
DATE
Edatharikathukavil Pilleru Thalappoli 05/01/2019
Makaravilakku 14/01/2019
Edatharikathukavil Devaswom Thalappoli 06/02/2019
Dwajaprasthishta Dinam 29/01/2019
Mahasivarathri 04/03/2019
Guruvayur Ulsavam Kalasarambham 09/02/2019
Poonthaanam day 10/03/2019
Thathwa Kalasam 15/02/2019
Sahasra Kalasam 16/02/2019
Ulsavaarambam,Aanayottam,Kodiyettam 17/02/2019
Kumbhathil makam Shraddam 20/02/2019
Ulsavam 8th day,Ulsavabali 24/02/2019
Ulsavam 9th day,Pallivetta 25/02/2019
Ulsavam 10th day,Aaraattu 26/02/2019
Sree Rama Navami 14/04/2019
Vishu Namaskaram,vishukani 15/04/2019
Vaishakha Arambham 05/05/2019
Akshyathrithiya-Balarama Jayanthi 07/05/2019
Vaisakham Last Day 03/06/2019
Karkitaka Vavu 01/08/2019
Illamnira 05/08/2019
Thripputhari 07/08/2019
Uthradam Kazhchakula Samarppanam 10/09/2019
Thiruvonam 11/09/2019
Sreekrishna Jayanthi/Ashtami Rohini 23/08/2019
Durgashtami 06/10/2019
Mahanavami 07/10/2019
Vijayadasami-Vidyarambham 08/10/2019
Ekadasi Vilakkarambham 08/11/2019
Krishnageethi Dinam 16/11/2019
Mandalakaalarambham 17/11/2019
Melpathur Prathima Stthapana Dinam 24/11/2019
Guruvayur Ekadasi 08/12/2019
Dwadasi-Dwadasipanam samarpanam 09/12/2019
Narayaneeya Dinam 14/12/2019
Edatharikathukavil Paattaarambham 17/12/2019
Kuchela Dinam 18/12/2019
Kalabhattam,Mandalakaalarambham 27/12/2019
Auspicious Days