SPECIAL DAYS
DATE
Edatharikathukavil Pilleru Thalappoli 05/01/2018
Makaravilakku 14/01/2018
Edatharikathukavil Devaswom Thalappoli 06/02/2018
Dwajaprasthishta Dinam 28/01/2018
Mahasivarathri 13/02/2018
Guruvayur Ulsavam Kalasarambham 19/02/2018
Poonthaanam day 21/02/2018
Thathwa Kalasam 25/02/2018
Sahasra Kalasam 26/02/2018
Ulsavaarambam,Aanayottam,Kodiyettam 27/02/2108
Kumbhathil makam Shraddam 01/03/2018
Ulsavam 8th day,Ulsavabali 06/03/2018
Ulsavam 9th day,Pallivetta 07/03/2018
Ulsavam 10th day,Aaraattu 08/03/2018
Sree Rama Navami 25/03/2018
Vishu Namaskaram,vishukani 15/04/2018
Vaishakha Arambham 16/04/2018
Akshyathrithiya-Balarama Jayanthi 18/04/2018
Vaisakham Last Day 15/05/2018
Karkitaka Vavu 10/08/2018
Illamnira 13/08/2018
Thripputhari 16/08/2018
Uthradam Kazhchakula Samarppanam 23/08/2018
Thiruvonam 25/08/2018
Sreekrishna Jayanthi/Ashtami Rohini 02/09/2018
Durgashtami 17/10/2018
Mahanavami 18/10/2018
Vijayadasami-Vidyarambham 19/10/2018
Ekadasi Vilakkarambham 20/10/2018
Krishnageethi Dinam 16/11/2018
Mandalakaalarambham 17/11/2018
Melpathur Prathima Stthapana Dinam 24/11/2018
Guruvayur Ekadasi 19/11/2018
Dwadasi-Dwadasipanam samarpanam 20/11/2018
Narayaneeya Dinam 14/12/2018
Edatharikathukavil Paattaarambham 16/12/2018
Kuchela Dinam 19/12/2018
Kalabhattam,Mandalakaalarambham 27/12/2018
Auspicious Days